Terug naar het overzicht

Start pilot praktische hulp aan huis om mantelzorgers te ontlasten

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard, Saar aan Huis en ZorgMies starten deze maand met een pilot praktische hulp aan huis om mantelzorgers te ontlasten. Door de hulp die deze 2 organisaties bieden, kunnen mantelzorgers er even tussenuit en op adem komen. Medewerkers van Saar aan Huis en ZorgMies drinken bijvoorbeeld een kop koffie of thee met een naaste, doen een spelletje of maken een wandeling. In de tussentijd heeft de mantelzorger tijd voor zichzelf en kan gaan sporten, boodschappen doen, met iemand afspreken of gewoon even helemaal niks doen. Met de pilot wordt onderzocht in welke mate deze vorm van praktische hulp aan huis helpt om de mantelzorger te ontlasten.

Veel mensen zorgen voor een partner, kind, familielid of vriend. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook zwaar. Er zijn mantelzorgers die hierdoor overbelast raken en velen lopen het risico overbelast te worden.

Mantelzorgagenda 2021-2024: overbelasting voorkomen

In 2021 is met mantelzorgers en zorgprofessionals de Mantelzorgagenda 2021-2024 opgesteld. In deze mantelzorgagenda staan speerpunten die we als gemeente samen met partners willen realiseren om mantelzorgers meer ondersteuning te bieden en daarmee overbelasting bij hen te voorkomen. Deze speerpunten passen bij de behoefte van mantelzorgers. Een van die speerpunten is het organiseren van praktische hulp aan huis. Uit de tussentijdse evaluatie van de Mantelzorgagenda (eerste kwartaal van 2023) blijkt dat de behoefte van mantelzorgers aan praktische hulp aan huis nog steeds hoog is.

Tijd voor zichzelf zonder zorgen om de naaste

“Er zijn al verschillende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers en zorgvragers. Denk aan dagbesteding, verzorging aan huis, Logeerzorg en sinds kort ook Zorgoppas voor ouders van zorgintensieve kinderen. Maar er is dus behoefte aan meer praktische hulp aan huis, ook wel ‘respijtzorg aan huis’ genoemd. We hebben onderzocht hoe we dat vorm kunnen geven. Dat heeft geleid tot deze pilot met Saar aan Huis en ZorgMies”, aldus wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg en Welzijn). “Als gemeente vinden we het belangrijk dat mantelzorgers ook tijd voor zichzelf hebben om wat leuks te doen of gewoon even rust te nemen. Dat kan alleen als zij weten dat hun naaste in goed gezelschap is en de zorg overgenomen wordt. Het geeft een gevoel van opluchting. Niet alleen bij de mantelzorger, maar vaak ook bij de zorgvrager die ziet dat de mantelzorger echt ontzorgd is. Door zo nu en dan die tijd voor zichzelf te nemen, zijn de mantelzorgtaken beter vol te houden.”

Daniëlle de Jong (Saar aan Huis) en Nelly Arnds-Verkerk (ZorgMies): “Onze medewerkers hebben ervaring met mensen die zorg nodig hebben, maar zijn geen verpleegkundigen en voeren ook geen medische handelingen uit. Ze zijn er om mensen gezelschap te houden. Even een wandeling met iemand te maken, een spelletje te doen of gewoon een gezellig praatje te hebben. De mantelzorger kan dan even opladen. We zien dat mensen die tijd op verschillende manieren invullen. De een gaat een uurtje sporten, de ander bezoekt een kennis of doet boodschappen en weer een ander leest een boek of doet gewoon even helemaal niks. Want mantelzorgers hebben vaak niet de rust om dit soort dingen te doen.”

Wie kan gebruikmaken van Saar aan Huis en ZorgMies?

De pilot wordt uitgevoerd tot en met eind 2024. Zorgt u als inwoner voor een naaste? Dan kunt u dit jaar maximaal 20 uur gebruikmaken van de ondersteuning van de medewerkers van Saar aan Huis en ZorgMies. Joanne Blaak-van de Lagemaat: “Veel mantelzorgers zijn niet bekend met de verschillende vormen van ondersteuning die er voor hen zijn, durven niet om hulp te vragen, of voelen zich bezwaard om de zorg over te dragen aan anderen. Met deze pilot hopen we daar verandering in te brengen.”

Meer weten of gebruikmaken van praktische hulp aan huis?

Wilt u meer weten over wat Saar aan Huis of ZorgMies voor u kunnen betekenen of wilt u als mantelzorger gebruikmaken van de praktische hulp aan huis? Neem dan contact op met een van de organisaties. Er volgt dan een gesprek om af stemmen over wat hun medewerkers voor u kunnen betekenen.