Wijkteam HW

Er zijn in de Hoeksche Waard 3 wijkteams actief. Team Oud-Beijerland, team Hoeksche Waard-west en team Hoeksche Waard-oost. Samen vormen ze Wijkteam HW.

Het wijkteam geeft inwoners van 18 jaar en ouder informatie en advies én beantwoordt vragen over hulp op een breed terrein van welzijn en zorg. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het wijkteam met de hulpvrager in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Het uitgangspunt is altijd dat de hulpvrager de regie over het eigen leven houdt of weer krijgt.

Samenwerkingspartners

Het wijkteam Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Door deze samenwerking is expertise op alle levensgebieden bij elkaar gebracht. In het wijkteam werken de volgende professionals samen: maatschappelijk werkers van Antes, begeleiders van Enver en Careyn, Algemeen Maatschappelijk Werkers van Kwadraad, cliëntondersteuners van MEE, begeleiders van Pameijer, sociaal makelaars van Welzijn Hoeksche Waard, wijkverpleegkundigen van Zorgwaard.

Door samen te werken in een team zijn onderlinge lijnen kort en kan de cliënt beter en efficiënter ondersteund worden. Om de hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen helpen, werkt het team samen met vele andere organisaties. In de samenwerking behoudt de cliënt zelf de regie over het proces.