Terug naar het overzicht

Zorgoppas van start in de Hoeksche Waard: Oppas voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Voor ouders met een kind dat ieder uur van de dag speciale zorg nodig heeft, is het vaak heel moeilijk om een geschikte oppas te vinden. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld autisme, een gedragsprobleem, een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Op 1 december zijn gemeente Hoeksche Waard en Zorgoppas een pilot van 1 jaar gestart. Zorgoppas regelt geschikte en betaalbare oppas voor ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte. Met de pilot wordt onderzocht in welke mate Zorgoppas helpt om de vaak overbelaste ouders te ontlasten. 

Een avondje uit om te ontspannen en op te laden

Een ‘gewone’ oppas heeft vaak niet de juiste kennis om met zorgbehoevende kinderen om te gaan. Het inhuren van een professional is al snel 3 keer zo duur. Op opa’s en oma’s, vrienden en buren wordt al regelmatig een beroep gedaan. Een simpel avondje uit of samen kijken naar de voetbal- of hockeywedstrijd van de andere kinderen schiet er dan vaak bij in. Terwijl juist dit soort sociale activiteiten nodig zijn om overbelasting, stress of een burn-out bij ouders en de rest van het gezin te voorkomen. Zorgoppas helpt inwoners die het zelf niet geregeld krijgen om een geschikte oppas te vinden. De organisatie neemt ouders het zoekwerk uit handen.

Zorgoppas geeft overbelaste ouders een moment voor zichzelf

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg & Welzijn): “Deze ouders staan altijd ‘aan’ door de zware zorgtaken, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd voor zichzelf of voor de andere kinderen is er dan bijna niet. Zij zien zichzelf niet eens als mantelzorger, terwijl ze dat wel zijn. Meestal vragen zij te laat om hulp en raken daardoor overbelast. Het is niet goed als ouders nooit tijd voor zichzelf hebben, voor hun relatie, om te sporten of samen een avondje uit te gaan. Dat kan van grote invloed zijn op hun welzijn en gezondheid en de andere kinderen in het gezin. We zijn blij dat juist deze ouders door de samenwerking met Zorgoppas even een moment voor zichzelf hebben.”

Ouders met zorgbehoevende kinderen voelen zich vaak zwaar overbelast

Ouders met een kind dat veel zorg nodig heeft, voelen zich relatief vaak overbelast of zeer zwaar overbelast. Dat kwam in het 1e kwartaal van 2023 naar voren in een tussentijds onderzoek naar de Mantelzorgagenda 2021-2024. In deze mantelzorgagenda zijn een aantal acties opgenomen die mantelzorgers meer ondersteuning kunnen bieden om overbelasting te voorkomen. Eén daarvan is praktische hulp aan huis, ook wel respijtzorg aan huis genoemd.

Voor ieder gezin een geschikte oppas

Ouders vinden het vaak moeilijk om de zorg voor hun zoon of dochter uit handen te geven. Daarom stelt Zorgoppas de matches met een oppas met veel zorg samen. Er wordt geluisterd naar de wensen van de ouders en de oppas wordt vooraf gescreend. Zo past een oppas die gebarentaal kent heel goed bij een doof kind, maar kan misschien minder goed omgaan met epilepsie. Ook als de match is geslaagd, blijft het team betrokken. Ze regelen bijvoorbeeld de uitbetaling aan de oppas.

Larisa Ploem is moeder van een meervoudig gehandicapte zoon en voert bij Zorgoppas de gesprekken met de partners, zoals gemeenten en werkgevers. “We zien vaak dat ouders met een gerust hart de deur uitgaan. Ze vinden het heerlijk om te kunnen ontspannen en even op adem te komen. Ook al is dat maar 1 keer in de paar weken of zo af en toe wanneer ze dat nodig hebben. Onze ervaring is dat gezinnen over het algemeen 8 uur per maand gebruik maken van Zorgoppas. Het gaat bij ons om flexibele oppas. Het is dus geen vervanging van buitenschoolse opvang of dagbesteding.”

Ervaren en betaalbare oppas

Zorgoppas werkt alleen met mensen van 18 jaar of ouder die ervaring in de zorg of het speciaal onderwijs en kennis van zaken hebben. Door een gemeentelijke bijdrage kan Zorgoppas een tarief bieden dat voor veel ouders betaalbaar is. Ouders sluiten een abonnement van € 9,- per maand af bij Zorgoppas en betalen een eigen bijdrage van € 8,- per uur voor de oppas. Het uurloon van een oppas met extra deskundigheid is hoger dan deze eigen bijdrage van de ouders. De gemeente betaalt het verschil en de bemiddelingskosten voor het matchen van een oppas met een gezin.

Meer informatie en aanmelden als ouder of oppas

Zowel ouders met een zorgbehoevend kind die een oppas zoeken als mensen die oppas willen worden, kunnen zich aanmelden via de website van Zorgoppas. Op deze website vindt u veel informatie over hoe Zorgoppas werkt.