Privacyverklaring & Toegankelijkheid

Op deze website vindt u informatie over het wijkteam Hoeksche Waard. Het wijkteam is een initiatief van Kwadraad, Careyn, Wmo Hoeksche Waard, inkomen en schulddienstverlening Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard, Stichting MEE en Stichting Pameijer.

Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking.

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van deze website, neem dan contact op met info@gemeentehw.nl.

Persoonsgegevens

Het wijkteam verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • etc.

Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere medische-, godsdienstelijke- of financiƫle gegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strikte wettelijke regels.

Doelen

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak. Wij kunnen de persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het beoordelen van uw vraag, verzoek of aanvraag of voor telefonisch contact.

Bewaartermijn

Het wijkteam zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Het wijkteam verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Het wijkteam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Het wijkteam neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten afschermen, of te laten verwijderen. U kunt uw rechten gebruiken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Wijkteam Hoeksche Waard (Thielmonde 24, 3261 VG Oud-Beijerland). Het is hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek echt betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Het wijkteam gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door het wijkteam kunt u contact opnemen met het wijkteam via het emailadres info@wijkteamHW.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de privacyverklaring leest u wat het Wijkteam Hoeksche Waard doet om uw privacy te beschermen volgens de wetten die daarvoor van toepassing zijn.

Privacyverklaring Wijkteam Hoeksche Waard