Samenwerkingspartners

In het wijkteam Hoeksche Waard werken verschillende organisaties met elkaar samen om inwoners met vragen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Hiernaast vindt u informatie en contactgegevens van deze samenwerkende partijen.

Het wijkteam werkt ook samen met andere organisaties en partijen om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan woningcorporatie HW Wonen, wijkagenten, (sport)verenigingen, vluchtelingenwerk, kerken, LZN.