Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie mee doen in de samenleving lastig is. Wij ondersteunen je bij opgroeien/opvoeden, wonen, werken en sociale contacten. Dit doen we vanuit onze drie principes: tijdelijkheid, talentontwikkeling en eigen regie.

Pameijer biedt ondersteuning aan mensen met problemen op allerlei levensgebieden. Wij zijn er voor kwetsbare burgers, mensen met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Pameijer biedt behandeling en begeleiding bij, wonen, werken, vrije tijd, opgroeien en opvoeden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Pameijer