Wat doet het wijkteam?

Het wijkteam geeft informatie en advies en beantwoordt vragen over hulp bij lichamelijke, geestelijke en/of financiële problemen. Sommige situaties vragen meer tijd om opgelost te worden. In dat geval gaat een medewerker van het wijkteam met de hulpvrager in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Het uitgangspunt is altijd dat de inwoner (de hulpvrager) de regie over het eigen leven houdt of weer krijgt.

Eén gezin – één plan – één regisseur

Inwoners met meerdere hulpvragen krijgen binnen het team een vast aanspreekpunt (regisseur), volgens de nieuwe aanpak: ‘één gezin – één plan – één regisseur’. Samen met de regisseur wordt een plan voor de meest passende ondersteuning gemaakt. Als dat nodig is, kan de regisseur besluiten er één of meer andere hulpverleners bij te halen. Dan nog blijft de regisseur het aanspreekpunt. Hiermee zorgen wij ervoor dat inwoners met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen.