Pilot praktische hulp aan huis om mantelzorgers te ontlasten

Gemeente Hoeksche Waard, Saar aan Huis en ZorgMies zijn in januari gestart met een pilot praktische hulp aan huis om mantelzorgers te ontlasten. Door de hulp die deze 2 organisaties bieden, kunnen mantelzorgers even er tussenuit en op adem komen. Medewerkers van Saar aan Huis en ZorgMies drinken bijvoorbeeld een kop koffie of thee met een naaste, doen een spelletje of maken een wandeling. In de tussentijd heeft de mantelzorger tijd voor zichzelf en kan gaan sporten, boodschappen doen, met iemand afspreken of gewoon even helemaal niks doen. Met de pilot wordt onderzocht in welke mate deze vorm van praktische hulp aan huis helpt om de mantelzorger te ontlasten.

In 2021 is  met mantelzorgers en zorgprofessionals de Mantelzorgagenda 2021-2024 opgesteld. In deze mantelzorgagenda staan speerpunten die we als gemeente samen met partners willen realiseren om mantelzorgers meer ondersteuning te bieden en daarmee overbelasting bij hen te voorkomen. Deze speerpunten passen bij de behoefte van mantelzorgers. Een van die speerpunten is het organiseren van praktische hulp aan huis. Uit de tussentijdse evaluatie van de Mantelzorgagenda (1e kwartaal van 2023) blijkt dat de behoefte van mantelzorgers aan praktische hulp aan huis nog steeds hoog is.

Er zijn al verschillende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers en zorgvragers. Denk aan dagbesteding, verzorging aan huis, Logeerzorg en sinds kort ook Zorgoppas voor ouders van zorgintensieve kinderen. Maar er is dus behoefte aan meer praktische hulp aan huis, ook wel ‘respijtzorg aan huis’ genoemd. Er is onderzocht hoe we dat vorm kunnen geven en dat heeft geleid tot deze pilot met Saar aan Huis en ZorgMies.

De medewerkers van Saar aan Huis en ZorgMies hebben ervaring met mensen die zorg nodig hebben, maar zijn geen verpleegkundigen en voeren ook geen medische handelingen uit. Ze zijn er om mensen gezelschap te houden. Even een wandeling met iemand te maken, een spelletje te doen of gewoon een gezellig praatje te hebben. De mantelzorger kan dan even opladen. Die tijd wordt op verschillende manieren ingevuldn. De een gaat een uurtje sporten, de ander bezoekt een kennis of doet boodschappen en weer een ander leest een boek of doet gewoon even helemaal niks.

De pilot wordt uitgevoerd tot en met eind 2024. Zorgt u als inwoner voor een naaste? Dan kunt u dit jaar maximaal 20 uur gebruikmaken van de ondersteuning van de medewerkers van Saar aan Huis en ZorgMies.

Wilt u meer weten over wat Saar aan Huis of ZorgMies voor u kunnen betekenen of wilt u als mantelzorger gebruikmaken van de praktische hulp aan huis? Neem dan contact op met een van de organisaties. Er volgt dan een gesprek om af stemmen over wat hun medewerkers voor u kunnen betekenen.