Zorgoppas

Oppas voor kinderen die extra zorg nodig hebben.

Voor ouders met een kind dat ieder uur van de dag speciale zorg nodig heeft, is het vaak heel moeilijk om een geschikte oppas te vinden. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld autisme, een gedragsprobleem, een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Op 1 december 2023 zijn gemeente Hoeksche Waard en Zorgoppas een pilot van 1 jaar gestart. Zorgoppas regelt geschikte en betaalbare oppas voor ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte. Met de pilot wordt onderzocht in welke mate Zorgoppas helpt om de vaak overbelaste ouders te ontlasten.

Een ‘gewone’ oppas heeft vaak niet de juiste kennis om met zorgbehoevende kinderen om te gaan. Het inhuren van een professional is al snel 3 keer zo duur. Op opa’s en oma’s, vrienden en buren wordt al regelmatig een beroep gedaan. Een simpel avondje uit of samen kijken naar de voetbal- of hockeywedstrijd van de andere kinderen schiet er dan vaak bij in. Terwijl juist dit soort sociale activiteiten nodig zijn om overbelasting, stress of een burn-out bij ouders en de rest van het gezin te voorkomen. Zorgoppas helpt inwoners die het zelf niet geregeld krijgen om een geschikte oppas te vinden. De organisatie neemt ouders het zoekwerk uit handen.

Zorgoppas werkt alleen met mensen van 18 jaar of ouder die ervaring in de zorg of het speciaal onderwijs en kennis van zaken hebben. Door een gemeentelijke bijdrage kan Zorgoppas een tarief bieden dat voor veel ouders betaalbaar is. Ouders sluiten een abonnement van € 9,- per maand af bij Zorgoppas en betalen een eigen bijdrage van € 8,- per uur voor de oppas. Het uurloon van een oppas met extra deskundigheid is hoger dan deze eigen bijdrage van de ouders. De gemeente betaalt het verschil en de bemiddelingskosten voor het matchen van een oppas met een gezin.

Ouders met een zorgbehoevend kind die een oppas zoeken, kunnen zich aanmelden via de website Zorgoppas. Op deze website vindt u ook meer informatie over hoe Zorgoppas werkt.