Spring naar content

Vroeg Eropaf: hulp bij geldzorgen

Soms lukt het niet om alle rekeningen op tijd te betalen. Dat kan iedereen overkomen. Heeft u meer uitgaven dan inkomsten, of mist u het overzicht? Blijf er niet mee zitten, maar vraag om hulp bij het wijkteam of bij de gemeente. Hoe eerder, hoe beter. 

Iedere inwoner met geldzorgen kan bij ons terecht. Gratis en vrijblijvend.  Maar er is meer! We leggen ook zélf contact met inwoners die moeite hebben om hun rekeningen voor huur, energie, water of de zorgverzekering te betalen. Wij bieden hulp aan bij geldproblemen en andere problemen. Samen lossen we het op. Dit noemen we Vroeg Eropaf. Het wijkteam doet dit in opdracht van de gemeente. We leggen graag uit hoe het werkt.

Mensen die een of meer rekeningen voor hun zorgpremie, energie, water en/of huur niet hebben voldaan, ondanks minimaal één herinnering. De betalingsachterstand is minstens 30 dagen oud.

Het kan zijn dat u een brief, kaart of email ontvangt van de medewerkers Vroeg Eropaf van het wijkteam. Het kan ook zijn dat zij bij u langskomen of u opbellen.

Zij luisteren naar uw verhaal en bespreken wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken en de geldzorgen weg te nemen. Zij kunnen u helpen door:

 • te luisteren naar uw situatie
 • na te gaan of u recht hebt op toeslagen en regelingen
 • mee te kijken naar uw administratie
 • te helpen bij afspraken over betalingsachterstanden

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand alle rekeningen te betalen. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of hulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan besparen. Door vroegtijdig aan te kloppen bij inwoners met betalingsachterstanden kunnen ernstige financiële problemen worden voorkómen.

Nee. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven aan de medewerker Vroeg Eropaf.

Verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf zijn wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden aan gemeenten. Gemeenten zijn verplicht om hulp te aan te bieden. Zij kunnen dit zelf doen of laten doen. In de gemeente Hoeksche Waard zorgen twee medewerkers Vroeg Eropaf vanuit het wijkteam voor de hulp. Alleen met deze twee medewerkers deelt de gemeente de gegevens over de betalingsachterstanden.

Een openstaande rekening voor huur, zorgpremie, energie of water kan duiden op financiële problemen. Daarom zijn verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente Hoeksche Waard. Zo kan de gemeente op tijd ondersteuning aanbieden om problemen op te lossen en (ernstige) schuldensituaties te voorkomen. Hierbij gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe de gemeente dat doet.

Van wie verzamelt de gemeente persoonsgegevens?

De gemeente verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van inwoners met betalingsachterstanden op hun vaste lasten. Het gaat om inwoners met een betalingsachterstand bij hun verhuurder, zorgverzekeraar, energie- en of waterbedrijf. Deze organisaties noemen we: vaste-lasten-partners. Zij doen een melding bij de gemeente, zodat de gemeente gericht hulp kan aanbieden.

Welke gegevens gebruikt de gemeente?

De gemeente gebruikt onderstaande persoonsgegevens van de betrokken inwoners:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • administratienummer
 • BSN
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • gegevens over de betalingsachterstand
 • gegevens over een lopend schuldhulpverleningstraject
 • data en aard van contacten met betrokken inwoner
 • resultaat contacten met betrokken inwoner
 • acceptatie of afwijzing van het hulpaanbod
 • indicatie wijze van oplossen betalingsachterstand
 • indicatie aard vervolghulp
 • bevindingen en verslagen van betrokken hulpverleners

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

De gemeente gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

De gemeente gebruikt persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. Vroegsignalering van schulden is wettelijk verplicht. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om meldingen van betalingsachterstand te ontvangen van verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf. Deze wet verplicht de gemeente ook om aan de betrokken inwoners een hulpaanbod te doen.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

De gemeente deelt de persoonsgegevens met de medewerkers Vroeg Eropaf. Ook deelt de gemeente persoonsgegevens met de vaste-lasten-partners die de betalingsachterstanden melden. Tot slot deelt de gemeente persoonsgegevens met de applicatiebeheerder die namens de gemeente de gegevens verwerkt. Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van de hulpverlening in het kader van vroegsignalering. Dit gebeurt om de juiste hulp te kunnen bieden als een inwoner binnen een jaar opnieuw wordt aangemeld met een betalingsachterstand. Bijlagen en aanvullende documenten die persoonsgegevens kunnen bevatten worden na een jaar verwijderd. Overige herleidbare persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Wilt u niet dat de gemeente de gegevens van uw betalingsachterstanden krijgt?

Meldt dit dan aan uw verhuurder, zorgverzekeraar, energie- of waterbedrijf.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens of wilt u een beroep doen op uw privacyrechten?

Ga dan naar de privacyverklaring van de gemeente.