Vroeg Eropaf: hulp bij geldzorgen

Soms lukt het niet om alle rekeningen op tijd te betalen. Dat kan iedereen overkomen. Heeft u meer uitgaven dan inkomsten, of mist u het overzicht? Blijf er niet mee zitten, maar vraag om hulp bij het wijkteam of bij de gemeente. Hoe eerder, hoe beter. 

Iedere inwoner met geldzorgen kan bij ons terecht. Gratis en vrijblijvend.  Maar er is meer! We leggen ook zélf contact met inwoners die moeite hebben om hun rekeningen voor huur, energie, water of de zorgverzekering te betalen. Wij bieden hulp aan bij geldproblemen en andere problemen. Samen lossen we het op. Dit noemen we Vroeg Eropaf. Het wijkteam doet dit in opdracht van de gemeente. We leggen graag uit hoe het werkt.

Mensen die een of meer rekeningen voor hun zorgpremie, energie, water en/of huur niet hebben voldaan, ondanks minimaal één herinnering. De betalingsachterstand is minstens 30 dagen oud.

Het kan zijn dat u een brief, kaart of email ontvangt van de medewerkers Vroeg Eropaf van het wijkteam. Het kan ook zijn dat zij bij u langskomen of u opbellen.

Zij luisteren naar uw verhaal en bespreken wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken en de geldzorgen weg te nemen. Zij kunnen u helpen door:

  • te luisteren naar uw situatie
  • na te gaan of u recht hebt op toeslagen en regelingen
  • mee te kijken naar uw administratie
  • te helpen bij afspraken over betalingsachterstanden

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand alle rekeningen te betalen. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of hulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan besparen. Door vroegtijdig aan te kloppen bij inwoners met betalingsachterstanden kunnen ernstige financiële problemen worden voorkómen.

Nee. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven aan de medewerker Vroeg Eropaf.

Verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf zijn wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden aan gemeenten. Gemeenten zijn verplicht om hulp te aan te bieden. Zij kunnen dit zelf doen of laten doen. In de gemeente Hoeksche Waard zorgen twee medewerkers Vroeg Eropaf vanuit het wijkteam voor de hulp. Alleen met deze twee medewerkers deelt de gemeente de gegevens over de betalingsachterstanden.

Een openstaande rekening voor huur, zorgpremie, energie of water kan duiden op financiële problemen. Daarom zijn verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente Hoeksche Waard. Zo kan de gemeente op tijd ondersteuning aanbieden om problemen op te lossen en (ernstige) schuldensituaties te voorkomen. Hierbij gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Hoe de gemeente dat doet, leest u in de Privacyverklaring Vroegsignalering.

Contactgegevens

Iris Ridderstap
06 – 28 81 09 59    

Leontine van der Stouw
06-23033580

E-mail: vroegeropaf@wijkteamhw.nl