Wat is respijtzorg?

Veruit de meeste mantelzorgers halen veel voldoening en energie uit het zorgen voor een naaste. Uit onderzoek blijkt dat 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de positieve kanten van het zorgen. Het bieden van mantelzorg kan echter ook een zware (over)belasting zijn. Dit komt vaak voor bij mantelzorgers, die een langdurige periode (langer dan 3 maanden) intensief zorgen.

Om op adem te komen, kan een mantelzorger de zorg tijdelijk overdragen door vervangende zorg (respijtzorg) in te zetten. Daarbij wordt de zorgvrager geholpen, bijvoorbeeld door de inzet van een vrijwilliger, persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding of logeerzorg. De tijd die hierdoor vrijkomt, kan de mantelzorger besteden aan zichzelf of andere belangrijke zaken.

Route respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. In de kaart hieronder ziet u welke vormen van respijtzorg mogelijk zijn. Respijtzorg is soms kosteloos (zie het blauwe pad op de kaart). Voor andere mogelijkheden wordt er een eigen bijdrage gevraagd en heb je een indicatie nodig (zie het groene pad op de kaart).