Vrijwillige zorg in de laatste levensfase

Komt u naaste in zijn of haar laatste levensfase en wilt u hem of haar graag thuis blijven verzorgen, dan kunt u vrijwillige palliatieve zorg aan huis krijgen. In de Hoeksche Waard wordt dat aangeboden door Hospice Hoeksche Waard. Zij leveren geen verpleegkundige of huishoudelijke zorg, maar willen ”er zijn” met aandacht voor de patiënt en de mantelzorger. Zij kunnen in overleg een paar uur komen, zodat u als mantelzorger ook even iets voor uzelf kunt doen, misschien uw verhaal kwijt kunt of even een boodschap kan doen.

Deze hulp is mogelijk zonder indicatie vanaf het moment dat iemand levensbedreigend ziek is en de zorg thuis moeilijker wordt voor de mantelzorger, bijvoorbeeld omdat u iemand niet meer alleen wilt laten.

Meer informatie vindt u op de website van het hospice.