Naasten met (beginnende) geheugenproblematiek en dementie

Hier vind je tips en informatie over organisaties die je kunnen begeleiden en ondersteunen in de zorg voor je naaste met dementie.

In de dementiewijzer Hoeksche Waard ,ontwikkeld door de projectgroep ‘de Dementievriendelijke Hoeksche Waard’,  zijn veel vragen verzameld die u kunt hebben als u een vermoeden heeft van dementie. Bij uzelf, bij uw partner of een naaste. Het kan natuurlijk ook zijn dat u andere vragen heeft of persoonlijk contact wilt. Ook daarvoor vindt u in deze dementiewijzer veel telefoonnummers en websites waar u terecht kunt. De organisaties en hun websites waarnaar bij de antwoorden verwezen wordt, vindt u achter in de wijzer terug.

U kunt met deze en andere vragen terecht bij een casemanager dementie. Zij/hij biedt onafhankelijke en persoonlijke begeleiding die breed wordt ingezet. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zo nodig zorg.

De casemanager is in samenwerking met de wijkverpleegkundige en de huisarts de spil in de zorg aan de persoon met dementie en de omgeving. De casemanager informeert u over welke organisaties hulp kunnen bieden op het gebied van huishoudelijke hulp, dagbehandeling, mantelzorg, respijtzorg (vervangende zorg) en zorg bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Zij helpen u bij het organiseren en inschakelen van deze hulp en zorg. Ook kan de casemanager emotionele en praktische ondersteuning bieden aan u en uw naasten.

Meer informatie over de casemanagers van de Hoeksche Waard kunt u vinden op de website van Ketenzorg Dementie. De casemanagers zijn te bereiken via info@ketenzorgdementie-hw.nl of via het telefoonnummer 078 67 63 400.

Het Alzheimer Trefpunt is er voor mensen met dementie en hun familie en mantelzorger(s). Het is een plek om lotgenoten te ontmoeten, waar kennis wordt gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Iedere keer staat een ander onderwerp centraal, waarvoor gastsprekers worden uitgenodigd.

Huiskamer van de Open Hof, W. van Vlietstraat 2a, 3262GM Oud-Beijerland. Van (inloop 19.00) 19.30 tot 21.30 uur. Voor data en meer informatie kijk op de website van Alzheimer Nederland of neem contact op met Paola van der Vliet via 06-296 91 577.

Doel van het Odensehuis is ontmoeting, ondersteuning, ontspanning en het bieden van respijtzorg (vervangende mantelzorg) en zo mee te helpen om het langer vol te houden. Het Odensehuis is er voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers, hun kinderen, familie en vrienden. Het Odensehuis heeft 2 locaties in de Hoeksche Waard (1 in Oud-Beijerland en 1 in Strijen) en werkt samen met alle zorgorganisaties in de Hoeksche Waard, met de casemanagers, de wijkteams en de gemeente en is onderdeel van de landelijke vereniging van Odensehuizen.

Meer informatie vindt u op de website van het Odensehuis Hoeksche Waard of bij de coördinator via telefoonnummer: 06 – 12 89 23 09.