Hoe verloopt het eerste contact?

Inwoners van 18 jaar of ouder kunnen contact opnemen met het Wijkteam Hoeksche Waard. Medewerkers van het team gaan in gesprek met de inwoner en brengen de situatie in kaart. Wat is precies de vraag en hoe zijn de persoonlijke omstandigheden?

Daarna gaan de medewerkers met de hulpvrager op zoek naar oplossingen. Samen met de medewerkers wordt gekeken welke rol het eigen netwerk van de hulpvrager hierbij kan spelen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan vindt ondersteuning vanuit het wijkteam of andere organisaties plaats. Die ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als het nodig is.